پارس مت

+1 234 567 8910

رگولاتور بانک خازنی پارس مت


تولید کننده انواع رگولاتور بانک خازنی با نام پارس مت 

مدل های رگولاتور بانک خازن پارس مت

Explore our range of tax solutions and personalized guidance for individuals and businesses

Tax Planning

Strategic tax planning for businesses to minimize tax burdens and maximize profits

Audit Support

Comprehensive audit support to navigate complex tax issues with confidence

Estate and Inheritance Tax

Efficient estate and inheritance tax solutions to protect your legacy

Discover Our Story & Mission

شرکت پارس مت اولین تولید کننده رگولاتورهای هوشمند بانک خازن در کشور می باشد. این شرکت از سال 1396 تولید رگولاتور هوشمند با برند Pars mat digital را متوقف نموده است و رگولاتورهای تولیدی با برند Pars Electronic GH در بازار عرضه می‌شوند، لذا به اطلاع می رساند کلیه رگولاتورهایی که با نام پارس مت  در بازار عرضه شده جعلی می باشند و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد این محصولات جعلی نخواهد داشت.  شرکت  پارس الکترونیک غرب از سال 1396 اقدام به تولید رگولاتور خازنی پارس مت  هوشمند ارتقا یافته جایگزین برای رگولاتورهای پارس مت نموده است که این رگولاتورها با دوام بیشتر و رفع نواقص قبلی مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است

 

شرکت پارس الکترونیک غرب  رگولاتور بانک خازنی پارس مت  اصلی شرکت را تولید می نماید که از سال 1396 با برند ثبت شده انحصاری Pars Electronic gh  در بازار عرضه می شود.  در سایر موارد هیچ تغییری دز شماتیک نصب، پنل و عملکرد دستگاه بوجود نیامده است و نمونه های تغییر یافته در بازار جعلی و مورد تایید شرکت نمی باشند.

 

آنجا که هدف از نصب خازن، حذف بار راکتیو متغیر مصرف کننده در هر شرایط است، برای کنترل آن از رگولاتور تصحیح ضریب قدرت استفاده می شود. رگولاتور، ترتیب به مدار آمدن و یا از مدار خارج شدن خازن ها در یک بانک خازنی را تعیین کرده و متناسب با بار راکتیو مورد نیاز، فرمان قطع و وصل به کنتاکتورها صادر می کندرگولاتور خارنی پارس مت  ازیک میکروپروسسور و چند رله شکل گرفته که با اندازه گیری ولتاژ و جریان مدار و ضریب توان بار به صورت هوشمند و به مقدار مورد نیاز خازن به مدار وارد یا خارج می نماید . کنترل کننده ضریب توان برای کاهش تغییر فاز بین ولتاژ و جریان القایی در یک بار راکتیو استفاده می شود. در واقع این رگولاتور پارس مت  قادرند تغییر فاز بین ولتاژ و جریان جذب شده توسط بار را به صورت بلادرنگ بخوانند و از یک الگوریتم طراحی شده ویژه برای اتصال و جداسازی بانک های خازن استفاده کنند تا بخشی از انرژی جذب شده را مصرف کنند و آن را تبدیل کنند.

 

رگولاتورها به دو نوع ساده و هوشمند تقسیم می شوند، رگولاتور هوشمند  پارس متد در زمان راه‌اندازی پله های بانک خازن به طور اتوماتیک شناسایی می شوند، تغذیه رگولاتور ها معمولاً با ولتاژهای ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت انجام میگیرد. پله های رگلاتور متشکل از یک رله و چندین کنتاکت باز میباشد  که هر کنتاکت باز به یک کنتاکتور وصل میشود ؛این رگولاتورها در مدلهای ۴ پله ۶ پله ۱۲ پله و غیره ساخته می‌شوند .برای هر پله خازن یک سری فیوز جداگانه در نظر گرفته می شود. در شبکه فشار ضعیف نمونه ولتاژ مستقیما از خط و نمونه جریان توسط یک ترانس جریان به رگولاتور متصل می شود. قیمت رگولاتور پارس مت را می توانید از لینک درج شده ببینید.

مدل های شرکت پارس متعبارتند از: 

رگولاتور پارس مت

رگولاتور بانک خازن پارس متهوشمند از یک میکروپروسسور و چند رله شکل گرفته که با اندازه گیری ولتاژ و جریان مدار و ضریب توان بار به صورت هوشمند و به مقدار مورد نیاز خازن به مدار وارد یا خارج می نماید . رگولاتور بانک خازنی پارس متاندازه و شکل موج ولتاژ و جریان و اختلاف زمانی آنها را اندازه گرفته و پس از انجام محاسبات لازم، ظرفیت خازنی مورد نیاز را بدست می آورد و ترتیب به مدار آمدن و یا از مدار خارج شدن خازن‌ها در یک بانک خازنی را تعیین می کند و سپس متناسب با بار راکتیو مورد نیاز، فرمان قطع و وصل را به کنتاکتور‌ها صادر می‌کند (در واقع عمل سوئیچ کردن خازن ها توسط کنتاکتورهایی که به وسیله رگولاتور کنترل می شوند، انجام می گیرد).

قیمت رگولاتور خازنی پارس متبه تعداد پله ها بستگی دارد و مدل های مختلف از 4 پله تا 12 پله موجود است.

مدل های شرکت پارس متعبارتند از: 

: رگولاتور 4 پله پارس مت

رگولاتور 6 پله پارس مت

رگولاتور 8 پله پارس مت

رگولاتور 12 پله پارس مت

 

 

 

 Frequently Asked Questions

Answers to commonly asked questions about our tax services.

What documents do I need to bring for my tax appointment?

Please bring any W-2s, 1099s, and other income and expense documents for accurate filing.

What happens if I miss the tax filing deadline?

If you miss the deadline, you may face penalties and interest. It's best to file as soon as possible.

Can you help me with my small business taxes?

Absolutely! We specialize in providing comprehensive tax solutions for small businesses.

How can I maximize my tax refund?

We will review your financial situation and apply all eligible deductions and credits to help maximize your refund.

Maximize Your Tax Returns with Our Expertise

Contact Us Today